chrantesizdravi.cz chrantesizdravi.cz

fontanazdravi@email.cz

Strava je program

Strava hraje velmi důležitou roli v našem životě. Silné a odolné tělo je vytvořeno ze silných a odolných buněk. Zdravá strava je nutná pro tvorbu silných a odolných buněk.

Bez této stravy naše tělo postupně chátrá, po čase se v nejslabším místě těla vyskytne zdravotní problém. Velmi důležitou roli zvláště v dnešní době hrají takzvané organické potraviny.

Na základě dlouholetých zkušeností se stravou a diagnostickými metodami Vám dokážeme určit, které potraviny jsou pro Vás vhodné a které nikoliv.UPOZORNĚNÍ a odmítnutí odpovědnosti

Všechny informace, články, návody a odkazy uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Za žádných okolností nenabízíme jakoukoliv formu nebo druh lékařské pomoci nebo služby. Máte-li zdravotní potíže, pak veškerá lékařská rozhodnutí proveďte po konzultaci se svým kvalifikovaným ošetřujícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením. Oprávnění k přístupu na tyto stránky je povoleno pouze s vědomím tohoto dodatku.